Kinderbekkenfysiotherapie

Informatie voor ouders

Kinderbekkenfysiotherapie en zindelijk worden

Bij het eerste bezoek worden veel gegevens verzameld om zo te beoordelen of kinderbekkenfysiotherapie een zinvolle behandeling is. Uw kind krijgt veel vragen over poepen, plassen en of er daarbij sprake is van pijn. Het eet-, drink- en toiletgedrag worden uitgebreid besproken. Extra aandacht is er voor de toilethouding. De hulpvraag wordt dan ook besproken en vastgesteld.

Uw kind krijgt meestal een lichamelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar de algemene motoriek. Er wordt dan een inschatting gemaakt of uw kind in staat is de bekkenbodemspieren te kunnen vinden. Met onderzoek wordt daarna vastgesteld of de spieren niet te hard worden aangespannen waardoor vaak bekkenbodem problemen ontstaan.

Het behandelplan

Er wordt samen met uw kind en u een behandelplan opgesteld. Als eerste wordt uitgelegd hoe de klachten ontstaan en wat de mogelijke oorzaak is. Plaatjes kunnen hierbij goed helpen.
Soms wordt u gevraagd om, samen met uw kind, plas- en/of poepdagboeken bij te houden.

Bedplaskalender-Kinderbekkenfysiotherapie

Als het nodig is worden juist toiletgedrag, toiletregime en de goede toilethouding uitgelegd.
De fysiotherapeut geeft vaak ook advies met betrekking tot eten en drinken.
Er kan ook oefentherapie worden gegeven. Die kan gericht zijn op algemeen lichaamsgevoel, beweging en het leren voelen en gebruiken van de bekkenbodemspieren. Afhankelijk van de klachten wordt geleerd goed te reageren op aandrang en soms het vergroten van de blaascapaciteit.

Het oefenen vraagt van uw kind en u inzet en discipline. Het herhalen van de oefeningen thuis hoort hier ook bij. Het blijkt dat als de directe omgeving het kind hierbij ondersteunt, dit erg stimulerend werkt.

Wilt u uw kind vooraf vertellen over hoe de behandelingen in zijn werk gaan? Of wilt u uw kind zelf laten lezen wat de bedoeling van de behandeling is?
Ga dan naar Informatie voor kinderen

Wilt u weten wat er onder de dekking van de zorgverzekering valt? Lees dan verder op de pagina Afspraak of contact.